Wentylacja w kurniku

W procesie oddychania ptaki wytwarzają parę wodną, dwutlenek węgla, amoniak oraz inne szkodliwe substancje. Dodatkowo wytwarzają również ciepło, które - zależnie od wielkości inwentarza - może znacząco wpłynąć na mikroklimat kurnika. Wszystkie te czynniki znacząco pogarszają warunki panujące w kurniku i mają negatywny wpływ na zdrowie zwierząt, dlatego trzeba zadbać o ich bieżące usuwanie z wnętrza budynku. Do tego właśnie posłuży wentylacja w kurniku. Dzięki niej wszystkie szkodliwe substancje zostaną usunięte z wnętrza budynku inwentarskiego i zamienione zostaną na świeże powietrze z dworu.

agro serwisagro serwisagro serwisagro serwisagro serwisagro serwisagro serwis

Wentylatory ścienne i kominowe

MULTIFAN ZIEHL-ABEGG

 • Regulowana wydajność.

 • Szeroki zakres średnic od 30 do 130 cm.

 • Cichobieżne.

 • Ekonomiczne (energooszczędne).

 • Niezawodne w każdych warunkach środowiskowych.

 • Odporne na działanie wilgoci, amoniaku, siarkowodoru.

 • Możliwość mycia silnym strumieniem wody.

 • Odporność na temperaturę do 150°C.

agro serwis

Wentylator 140 x 140 cm

 • Poziom hałasu : 65 dB

 • Waga: 74.5 kg

 • Zasilanie/ 400V / 1,1kW / 2,8A / 50Hz

 • Wydajność : 40100m³ /h

agro serwis

Żaluzje do wentylatorów

 • Żaluzje i osłony wykonane są całkowicie z PCW. Ich wymiary dostosowane są do średnic nominalnych wentylatorów

 • Żaluzje odchylają się automatycznie pod wpływem strumienia powietrza wydmuchiwanego na zewnątrz. 

agro serwis

Siatki do wentylatorów ściennych

 • Dostosowane do średnic wentylatorów

agro serwis

Wlot powietrza podwójny (650x520 mm)

 • ZWN 2 x 1500 - z krótkim skrzydełkiem

 • ZWN 2 x 1500 - z przedłużonym skrzydełkiem 

 • samootwierające lub samozamykające

 • kolor naturalny

 • z siatką lub bez siatki

 • Przepustowość 3000m³/h przy podciśnieniu 10Pa

agro serwis

Wlot powietrza pojedynczy mały (650 x 275 mm)

agro serwis

Wlot powietrza pojedynczy duży (858 x 375 mm)

ZW 3000 z przedłużonym skrzydełkiem z dwiema dźwigniami aluminiowym

 • samootwierające lub samozamykające

 • kolor naturalny

 • z siatką lub bez siatki

 • Przepustowość 3000m3/h przy podciśnieniu 10Pa

agro serwis

Wlot powietrza z PS (550 x 260 mm)

agro serwisagro serwis

Osłona mała - 700 x 500 x 270 mm na pojedynczy mały wlot powietrza

agro serwis

Osłona duża - 870 x 700 x 300 mm na podwójny
i pojedynczy duży wlot powietrza

agro serwis

Osłona na wentylator 1370 x 1370 mm

agro serwis

Filtr zaciemniającyna wentylator 1370 x 1370 mm

 • lekki, sztywny i wytrzymały

 • łatwy do utrzymania czystości

 • bardzo niska strata na wydajności wentylatora

agro serwis

Kominy wentylacyjne

o następujących średnicach:

Ø 40,

Ø 45,

Ø 50,

Ø 63.

 • Kominy wentylacyjne wykonane są z płyty PP odpornej na działanie czynników atmosferycznych, w tym promieni UV, w odcinkach o długości 1,2m

 • Każdy komin zakończony jest ochroną przeciwdeszczową, tj. deflektorem lub daszkiem.

 • Na dachu montowana jest płyta uszczelniająca, dopasowana do rodzaju dachu (płyta płaska, fala lub trapez).

 • Od dołu komin zakończony jest pierścieniem wlotu powietrza

agro serwis

Sterownik wentylacji i ogrzewania z alarmem i przewietrzaniem

Sterowanie płynnym poziomem wentylacji w budynkach inwentarskich.

Urządzenie to mikroprocesorowy, programowalny sterownik, regulator mikroklimatu w pomieszczeniach przemysłowych i inwentarskich, działający na podstawie pomiaru temperatury obiektu oraz zadanych parametrów pracy.

CHARAKTERYSTYKA STEROWNIKA

1) Pomiar temperatury wewnętrznej w przedziale pomiarowym od 5,0 do 40 st.C z rozdzielczością wskazania 0.1 °C 

2)Trzy tryby pracy ,,PRZEWIETRZANIA" dla temperatury poniżej progu 

temperatury zadanej:

* wietrzenie ciągłe (wentylatory włączone z minimalnym poziomem mocy),

* przewietrzanie (wentylatory włączane cyklicznie),

* brak wietrzenia ( wentylatory wyłączone),

3) Sterowanie zewnętrznych urządzeń np. rozszerzenia mocy, motoreduktory, wloty powietrza z wejściem analogowym 0-10V

4) Wyjścia przekaźnikowe dla ogrzewania i drugiej grupy wentylacji - wentylacji dodatkowej

5) Do wyjścia alarmowego można podłączyć dowolny typ urządzenia alarmowego pod wyjście przekaźnikowe typu NO lub NC.

6) Funkcja alarm uruchamia się:

*  w przypadku zaniku napięcia zasilania

*  zbyt niskiej lub wysokiej temperatury w obiekcie, programowalne progi względem temperatury zadanej,

*  uszkodzeniu Sensora

*  uszkodzeniu pamięci EEPROM, zaprogramowanych danych, uszk. wewnętrzne

*  awaria SYNCHRONIZACJI

7) Dodatkowy dźwiękowy sygnał alarmowy wewnątrz sterownika.

8) Możliwość ręcznego załączenia wentylacji na 100% przy użyciu przełącznika umieszczonego z boku obudowy. W przypadku awarii umożliwia to szybką reakcję i załączenie wentylacji

9) Przeglądanie ustawień i wprowadzanie parametrów przez 9-cio przyciskową klawiaturę. Wszystkie  komunikaty, opcje i parametry wyświetlane są na dwuwierszowym, czytelnym pozytywowym, wyświetlaczu typu LCD

10) Dodatkowa funkcja Autotest i system kontroli danych, który porównuje dane zapisane w pamięci z aktualnie zaprogramowanymi do pracy. 
W przypadku niezgodności uruchamiany jest ALARM.