agro serwis

Wentylator 130 x 130 cm

 • Niski poziom hałasu

 • Zasilanie/ 400V / 1,1kW / 2,8A / 50Hz

 • Wydajność : 44 800m³ /h

agro serwis

Kominy wentylacyjne

o następujących średnicach:

Ø 40,

Ø 45,

Ø 50,

Ø 63.

 • Kominy wentylacyjne wykonane są z płyty PP odpornej na działanie czynników atmosferycznych, w tym promieni UV, w odcinkach o długości 1,2m

 • Każdy komin zakończony jest ochroną przeciwdeszczową, tj. deflektorem lub daszkiem.

 • Na dachu montowana jest płyta uszczelniająca, dopasowana do rodzaju dachu (płyta płaska, fala lub trapez).

 • Od dołu komin zakończony jest pierścieniem wlotu powietrza

agro serwis

Kurtyny wentylacyjne

Wzdłużne otwory wentylacyjne w oborze mają na celu zapewnić dopływ powietrza, odpowiedni do pory roku czyli od 66 m3/h w sezonie zimowym do 220 m3/h  w miesiącach letnich. Do regulacji wymiany powietrza w oborze stosuje się coraz bardziej powszechne systemy kurtyn wentylacyjnych. Zastępują one fragmenty lub nawet całe wzdłużne ściany budynku. Latem po ich odsłonięciu parametry mikroklimatu w oborze powinny być zbliżone do panujących na zacienionym pastwisku. Otwarte kurtyny tworzą intensywną wentylację poprzeczną. Należy pamiętać, że wraz z otwieraniem lub zamykaniem kurtyn powinna być wykonywana odpowiednia regulacja przepustnic w świetliku kalenicowym. Dzięki kompleksowej regulacji w miesiącach letnich można wymusić silną cyrkulację i naturalny przepływ powietrza w kierunku kalenicy. Stopień otwarcia kurtyn ustawia się w zależności od temperatury, wilgotności i prędkości wiatru. 
    Kurtyny wykonywane są najczęściej z następujących materiałów: 
- folii polietylenowej, 
- tkanin poliestrowych, 
- siatek poliestrowych. 
    Sterownia kurtynami może odbywać się ręcznie lub automatycznie z wykorzystaniem silnika elektrycznego. W zależności zastosowanego systemu kurtyny mogą być zwijane pionowo lub składane w płaszczyźnie poziomej. 
    Systemy z napędem elektrycznym mogą współdziałać automatyką pogodowa, która bez ingerencji hodowcy, w zależności od temperatury zewnętrznej i wewnętrznej oraz prędkości i kierunku wiatru otwiera i zamyka kurtyny. Jest to rozwiązanie kosztowne, ale gwarantujące szybką reakcję na zmienne warunki pogodowe.

agro serwis

Siatka wentylacyjna

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji stosuje się siatki wentylacyjne.

 • przepustowość powietrza w jedną stronę w zależności od gęstości oczek;

 • nie przepuszczają wody

 • materiał niepalny.

 • zatrzymują od 65% do 90% wiatru