Polityka prywatności

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO), Administratorem Państwa danych osobowych jest: „AGRO-SERWIS” KAŁECCY Grzegorz Kałecki Przedbojewice 35 A 88-150 Kruszwica

1. Dane osobowe przetwarzamy:

1.1. Kiedy korzystacie Państwo z formularza kontaktowego
Korzystając z formularzy na stronach https://agro-serwis.com.pl lub http://www.agro-serwis.com.pl/kontakt wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie wszelkich informacji w nim zawartych w celu odpowiedzi na Państwa pytania lub uwagi umieszczone w formularzu. Podanie tych danych jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. W tym zakresie dane osobowe przetwarzane będą do czasu nawiązania kontaktu z Państwem lub do czasu wycofania zgody.

1.2. Kiedy realizujemy złożone zamówienia

W przypadku zawierania z Państwem umów na wykonanie lub dostawę oferowanych przez nas produktów, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i rozliczenia zawartej umowy, a także organizacji transportu towarów. W tym wypadku podanie żądanych danych osobowych jest obowiązkowe.

Dane dotyczące zawartej umowy i dane zgromadzone w celu jej rozliczenia przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa, co najmniej przez okres 5 lat liczonych od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym umowa została rozliczona. Okres ten może być dłuższy w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń przez jedną ze stron umowy.

1.3. Kiedy obsługujemy zgłoszone reklamacje

W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej naszych produktów lub usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu jej rozpatrzenia. W tym wypadku podanie żądanych danych osobowych jest obowiązkowe.

Dane dotyczące zgłoszonej reklamacji będą przechowywane przez 1 rok od rozpatrzenia reklamacji. Okres ten może być dłuższy w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń przez jedną ze stron.

1.4. Organizując lub współorganizując szkolenia branżowe

W przypadku, gdy są Państwo uczestnikami szkoleń organizowanych przez Agro-Serwis , Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i rozliczenia zawartej umowy. W tym wypadku podanie żądanych danych osobowych jest obowiązkowe.

Dane dotyczące zawartej umowy i dane zgromadzone w celu jej rozliczenia przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa co najmniej przez okres 5 lat liczonych od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym umowa została rozliczona. Okres ten może być dłuższy w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń przez jedną ze stron umowy.

2. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodę, udzieloną na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo wycofać wysyłając e-mail na adres: biuro@agro-serwis.com.pl o treści:

“Wycofuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail (proszę podać adres e-mail)” lub osobiście w siedzibie firmy.

Wycofanie zgody może być złożone wyłącznie przez właściciela danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby wycofującej zgodę w celu zapewnienia prawidłowej realizacji uprawnień.

3. Udostępnianie danych osobowych

Zgromadzone dane osobowe mogą być udostępniane:

  • dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom współpracującym w celu wykonywania czynności technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa tych systemów;
  • podmiotom świadczącym usługi pocztowe zgodnie z prawem pocztowym w celu prowadzenia korespondencji tradycyjnej;
  • bankom w przypadku konieczności dokonania rozliczeń;
  • podmiotom, z którymi współpracujemy w celu organizacji szkoleń.

Wszelkie ujawnianie danych osobowych prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wyłącznie w sytuacjach gdy jest to niezbędne w celu realizacji i rozliczania świadczonych usług z zapewnieniem poufności przetwarzanych danych osobowych.

4. Prawa właścicieli danych osobowych
W związku z prowadzonym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania:

  • dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania zgodnie z przepisami RODO,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody.

Przysługuje Państwu także prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.