Oferta

System schładzania (zamgławiania)
System schładzania (zamgławiania) ma trojakie zastosowanie w budynku inwentarskim.

Wykorzystywane jest do:
  • obniżenia temperatury w budynku inwentarskim (za pomocą pary wodnej można obniżyć temperaturę od 2º do 10 º),
  • inhalacji zwierząt,
  • dezynfekcji budynku.
Stosowanie systemu schładzania w budynku inwentarskim nie ma negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt.

System schładzanie składa się z: rur, dysz, zestawu ( pompy wysokociśnieniowej, filtrów, elektrozaworu, sterownika).

Rury - wykonane ze stali kwasoodpornej, łączone w specjalny sposób. Otwory do dysz wykonywane są w dowolnym miejscu i dostosowuje się je do ilości wlotów powietrza jak również systemu wentylacji jaka znajduje się w budynku inwentarskim. Dysze SKOV -  dysze wyposażone w filtry przy każdym wylocie. Posiadają również zawory, które zapobiegają kapaniu. Zestaw - panel sterujący stanowi kompletna jednostką z silnikiem, pompą, która może mieć różne wydajności, dwoma filtrami, elektrozaworem, sterownikiem. Całość zamontowana jest na wytrzymałym panelu.

Cały system schładzania może być podłączony do sterownika wentylacyjnego.