Oferta

Czujnik pojemnościowy
załączający/rozłączający