Oferta

zbiornik
Silosy paszowe
Silosy paszowe przeznaczone są do magazynowania wysokowartościowego i zróżnicowanego pożywienia dla zwierząt. Takie magazyny zapewniają paszy optymalne warunki składowania, dzięki czemu zachowuje ona doskonałą jakość. Proponowane przez nas silosy paszowe posiadają zróżnicowane parametry, co umożliwia naszym klientom dobór magazynu najbardziej dopasowanego do potrzeb gospodarki. Oferujemy silosy paszowe, ale również zbożowe czy specjalne. Posiadamy także możliwość dowozu silosu do klienta. Z pewnością nie pożałują Państwo wyboru naszych produktów.

Dane techniczne oferowanych silosów paszowych

 

Średnica silosów 1600 mm

Objętość [m³] Pojemność [kg] Ilość kondygnacji [szt] Ilość stóp [szt] Waga [kg] Wysokość [m] Symbol silosu
3,25 2200 1 3 250 3,57 S-2,6

Średnica silosów 2100 mm

Objętość [m³] Pojemność [kg] Ilość kondygnacji [szt] Ilość stóp [szt] Waga [kg] Wysokość [m] Symbol silosu
5,9 3950 1 3 370 4,02 V1
9,7 6500 2 4 492 5,14 V2
13,5 9000 3 4 623 6,26 V3
17,3 11500 4 4 741 7,38 V4
21,1 14100 5 4 868 8,50 V5
24,9 16600 6 4 957 9,62 V6

Średnica silosów 2500 mm

Objętość [m³] Pojemność [kg] Ilość kondygnacji [szt] Ilość stóp [szt] Waga [kg] Wysokość [m] Symbol silosu

9,5

6400

1

4

440

4,02

S-6

12,0

8040

1,5

4

503

4,48

S-8

14,9

9900

2

4

566

5,14

S-9

20,3

13600

3

4

712

6,26

S-12,5

25,7

17200

4

4

829

7,38

S-16

31,1

20800

5

6

1083

8,50

S-20

36,5

24500

6

6

1196

9,62

S-23

41,9

28100

7

6

1440

10,74

S-26

Średnica silosów 3120 mm

Objętość [m³] Pojemność [kg] Ilość kondygnacji [szt] Ilość stóp [szt] Waga [kg] Wysokość [m] Symbol silosu
15,6 10400 1 6 580 4,92 Z-12,5
24,0 16000 2 6 702 6,14 Z-19,2
32,5 21700 3 6 883 7,26 Z-26,0
41,0 27500 4 6 1030 8,38 Z-32,8
49,5 33100 5 6 1574 9,50 Z-39,6
58,4 39100 6 6 1706 10,62 Z-46,7
36,5 24500 6 6 1196 9,62 S-23
41,9 28100 7 6 1440 10,74 S-26

Silosy typu S i V dostarczane są do odbiorcy w całości.

Silosy typu Z dostarczane są w elementach i składane u odbiorcy w poziomie.

Przelicznik paszowy 670 kg/m3.

Dysponujemy transportem specjalistycznym umożliwiającym dowóz silosów do klienta.