Oferta

Sterownik wentylacji i ogrzewania z alarmem i przewietrzaniem
Sterowanie płynnym poziomem wentylacji w budynkach inwentarskich.

Urządzenie to mikroprocesorowy, programowalny sterownik, regulator mikroklimatu w pomieszczeniach przemysłowych i inwentarskich, działający na podstawie pomiaru temperatury obiektu oraz zadanych parametrów pracy.

CHARAKTERYSTYKA STEROWNIKA

1) Pomiar temperatury wewnętrznej w przedziale pomiarowym od 5,0 do 40 st.C z rozdzielczością wskazania 0.1 °C

2)Trzy tryby pracy ,,PRZEWIETRZANIA" dla temperatury poniżej progu temperatury zadanej:

* wietrzenie ciągłe (wentylatory włączone z minimalnym poziomem mocy),

* przewietrzanie (wentylatory włączane cyklicznie),

* brak wietrzenia ( wentylatory wyłączone),

3) Sterowanie zewnętrznych urządzeń np. rozszerzenia mocy, motoreduktory, wloty powietrza z wejściem analogowym 0-10V

4) Wyjścia przekaźnikowe dla ogrzewania i drugiej grupy wentylacji - wentylacji dodatkowej

5) Do wyjścia alarmowego można podłączyć dowolny typ urządzenia alarmowego pod wyjście przekaźnikowe typu NO lub NC.

6) Funkcja alarm uruchamia się:

*  w przypadku zaniku napięcia zasilania

*  zbyt niskiej lub wysokiej temperatury w obiekcie, programowalne progi względem temperatury zadanej,

*  uszkodzeniu Sensora

*  uszkodzeniu pamięci EEPROM, zaprogramowanych danych, uszk. wewnętrzne

*  awaria SYNCHRONIZACJI

7) Dodatkowy dźwiękowy sygnał alarmowy wewnątrz sterownika.

8) Możliwość ręcznego załączenia wentylacji na 100% przy użyciu przełącznika umieszczonego z boku obudowy. W przypadku awarii umożliwia to szybką reakcję i załączenie wentylacji

9) Przeglądanie ustawień i wprowadzanie parametrów przez 9-cio przyciskową klawiaturę. Wszystkie  komunikaty, opcje i parametry wyświetlane są na dwuwierszowym, czytelnym pozytywowym, wyświetlaczu typu LCD

10) Dodatkowa funkcja Autotest i system kontroli danych, który porównuje dane zapisane w pamięci z aktualnie zaprogramowanymi do pracy. W przypadku niezgodności uruchamiany jest ALARM.