Oferta

System zadawania paszy
  • Zasobnik na paszę
  • Jednostka napędowa
  • Rury i spirala