Oferta

NOBACTEL
Nobactel jest koncentratem który można rozcieńczać w dowolnych proporcjach, dzięki czemu stosuje się go w postaci roztworów roboczych.Preparat do dezynfekcji i mycia:

- powierzchni w służbie zdrowia, szpitalach, przychodniach oraz gabinetach specjalistycznych,

- klinikach, gołębnikach i przychodniach weterynaryjnych,

- obiektach inwentarskich oraz zakładach rolno-spożywczych,

-  ścian, sufitów, podług i innych powierzchni,

- klatek, koszy transportowych, poideł, kojców, pojemników na karmę.Koncentrat jest dostępny w pojemnikach: 0,25l, 2l, 5lSzerokie spektrum działania

Skutecznie niszczy bakterie: gram ujemne i gram dodatnie, spory, wirusy, grzyby. (np. salmonellę, virus HIV, itd.)Bezpieczeństwo w stosowaniu

Dopuszczony do mycia i dezynfekcji powierzchni, materiałów i urządzeń oraz pomieszczeń mających kontakt z żywnością. ( zarządzenie z 27.10.1975r.), w produkcji zwierzęcej może być stosowany w obecności zwierząt, jest bezpieczny dla otoczenia. Nie powoduje korozji.

Wyjątkowa zdolność penetracji

Zawiera środek powierzchniowo-czynny o silnym działaniu zwilżającym i penetrującym. Skutecznie niszczy bytujące w szczelinach kolonie bakterii niedostępne dla innych środków dezynfekcyjnych.DZIAŁANIE:

Bakteriobójcze – 1% roztwór roboczy skutecznie likwiduje: Salmonella Staphylococcus Vibrio E. Coli Pseudomonoas Actinobacter Aeromonas Mycobacterium Streptococcus Pasteurella multocida Haemophilus Campylobacter Listeria Klebsiella Actinomyces Erisypelothrix Rhusiopathiae Actinobacillus Proteus Mycoplasma Corybebacterium Bordetella Moraxella Grzybobójcze – 1% roztwór roboczy skutecznie likwiduje: Clasporidium cladosporoide, oraz Candida albicans Oocystobójcze – 1% roztwór roboczy skutecznie likwiduje Oocysty kokcydiów Wirusobójcze – 5% roztwór roboczy skutecznie inaktywuje wirusy wywołujące: salmonelle, syndrom spadku nieśności, zakaźne zapalenie nosa i tchawicy, ospę gołębi, zakaźną anemię kurcząt, zakaźne zapalenie krtani i tchawicy, zakażenia pneumowirusowe, zakażenia wirusem TRT, paramyksowirozę gołębi, zakażenia panrvowirusowe, pomór świń, zakażenia reowirusowe, ch. Gumboro, ch. Marcka, ch. Newcastle, ch. Aujeszky itd.

SKŁAD:

- propan – 2 -ol,

- chlorek didecylodimetyloamonu,

- etoksylowany alkohol tłuszczowy,

pH koncentratu: 7,65

pH 10% roztworu w wodzie twardej 7,12