Oferta

RAPICID
Płynny preparat do dezynfekcji i sanityzacji o właściwościach myjących.Skład:Jod aktywny, kwas fosforowy, kwas siarkowy, woda, środki powierzchniowo czynne.

Właściwości i działanie:

Rapicid jest połączeniem jodoforu z detergentem.

Dzięki temu wykazuje zarówno szerokie spektrum działania: wirusobójcze bakteriobójcze grzybobójcze właściwości myjące.

Rapicid inaktywuje m.in.: wirusy pryszczycy choroby pęcherzykowej świń pomoru świń choroby Aujeszkyego wścieklizny choroby Newcastle i choroby Mareka niszczy tez m.in. Aspergillus fumigatus, Candida albicans i Microsporum canis.

Zawartość środków powierzchniowo czynnych ułatwia roztworom roboczym preparatu Rapicid penetracje powierzchni porowatych i trudnych do odkażenia.

Roztwory robocze preparatu są stabilne i nie tracą aktywności w obecności substancji i zanieczyszczeń organicznych ani w niskich temperaturach.

Roztwory robocze cechują się niską toksycznością, nie wykazują właściwości drażniących ani uczulających, nie niszczą odkażanych powierzchni. W środowisku zewnętrznym preparat ulega biodegradacji.

Wskazania

Mycie oraz dezynfekcja pomieszczeń dla wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych, środków transportu, wyposażenia laboratoryjnego, weterynaryjnego, zootechnicznego, nasączanie mat dezynfekcyjnych i sanityzacja wody.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Preparatu nie należy stosować do inaktywacji zarodników bakteryjnych i prątków w warunkach obiektów inwentarskich.

Stosowanie i dawkowanie:

Rapicid jest stosowany w postaci roztworów do polewania, spryskiwania, wycierania lub zanurzania odkażanych przedmiotów, zamgławiania pomieszczeń z użyciem urządzeń wysokociśnieniowych oraz nasączania mat dezynfekcyjnych i wypełniania basenów przejazdowych.

Roztwory robocze sporządza się przez zmieszanie odpowiedniej objętości preparatu z wodą. Temperatura roztworów roboczych nie powinna być wyższa niż 43oC. Przed wykonaniem dezynfekcji właściwej należy usunąć zwierzęta i zbędne wyposażenie z odkażanych pomieszczeń.

Nadmiar substancji organicznych należy usunąć mechanicznie, co zwiększa skuteczność wykonywanych zabiegów dezynfekcyjnych.

Zaleca się stosowanie roztworów o następujących stężeniach:

1 : 100/200 - dezynfekcja w ogniskach chorób (zależy od stopnia zanieczyszczenia powierzchni oraz rodzaju drobnoustroju)

1: 400 - dezynfekcja ogólna w pomieszczeniach dla zwierząt - maty dezynfekcyjne i baseny przejazdowe

1 : 500 - zamgławianie pomieszczeń w obecności zwierząt

1 : 600 - odkażanie narzędzi i wyposażenia weterynaryjnego, zootechnicznego i laboratoryjnego (przez 10-15 minut) - dezynfekcja jaj w wylęgarniach drobiu

1 : 2500 - sanityzacja wody pitnej dla zwierząt. Po godzinie od zastosowania preparatu odkażane powierzchnie należy spłukać silnym strumieniem wody i pozostawić do wyschnięcia. Utrata żółtego koloru przez roztwór roboczy wskazuje na konieczność jego wymiany.

Interakcje

Nie należy miesząc preparatu z innymi środkami dezynfekcyjnymi i substancjami chemicznymi, szczególnie o odczynie zasadowym oraz z wybielaczami.

Należy unikać odkażania powierzchni lub urządzeń wykonanych z aluminium lub jego stopów.

Warunki przechowywania

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Przechowywać z dala od źródeł ognia.

Ostrzeżenia: W postaci stężonej preparat wykazuje właściwości drażniące. Przy przygotowywaniu roztworów roboczych należy stosować środki ochrony osobistej. Przechowywać w miejscu niedostępnym Producent: Pfizer