Oferta

Miseczka dwuramienna mała

Miseczka montowana jest zatrzaskowo na rurze kwadratowej 22x22mm do systemów pojenia

Zastosowanie miseczki zapobiega uciążliwemu rozchlapywaniu wody przez ptaki. Dzięki temu ściółka pozostanie sucha.

Miseczka zalecana jest dla: brojlerów, niosek, drobiu domowego, drobiu ozdobnego, ptaków łownych. Zastosowanie miseczki z dwoma nóżkami rozłożonymi po obu stronach daje większą wytrzymałość mechaniczną na uderzenia i dziobanie przez ptaki.