Oferta

Miseczka jednoramienna

Jednoramienna miseczka okapowa do systemów pojenia , montowana na rurze 22x22 mm. Zapewnia suchą ściółkę pod liniami pojenia.

Zastosowanie miseczki z jedną nóżką daje ptakom praktycznie nieograniczony dostęp do poidła z każdej strony.